طرح سوال جدید درباره بازی‌سازی و حوزه‎‌های پیرامون آن

اگر از موارد زیر اطمینان دارید سوال خود را بپرسید تا ما یا دیگر مخاطبین بازی‌ساز‌باش به شما پاسخ دهیم:

1- سوال شما در یکی از دسته‌بندی‌های تعریف شده قرار می‌گیرد.

2- در کادر مربوط به جستجو در صفحه نمایش سوال‌ها، سوال خود را جستجو کردید و سوالتان تکراری نیست.

1+0=