از طریق رسانه‌های زیر همراه شما عزیزان هستیم

آدرس:
تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مرکز رشد فناوری نخبگان، طبقه اول، واحد 1107، بازی ساز باش

تلفن: 2177174423

و به زودی از طریق رسانه‌های دیگر …