قوانین و مقررات بازی‌سازباش

کلیه کاربرانی که قصد عضویت و خریداری از سایت بازی ساز باش را دارند، باید مفاد این توافق‌نامه را کامل مطالعه و سپس اقدام به عضویت و خرید از سایت کنند.

عضویت در سایت و یا خرید از آن به منزله مطالعه و قبول شرایط خرید و عضویت و قوانین و مقررات مربوطه است.

قوانین و مقررات سایت بازی‌سازباش